Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 21.08.2011 04:50:07 

Český svaz chovatelů

Přihláška

Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, lidé, kteří žádné zvíře nechovají ale mají zájem se na chodu ZO podílet, ale také cizí státní příslušníci, kteří plní podmínky pro vznik členství. Členství vzniká na podkladě schválení přihlášky na členské schůzi ZO a zaplacením ročního poplatku. Člen dostane členskou legitimaci s platnou členskou známkou.

Člen má právo účastnit se členských schůzí, volit a být volen do všech orgánů, podílet se na činnosti organizace, vznášet návrhy, podněty a stížnosti.

Povinnostmi člena je dodržovat Stanovy, usnesení, dbát zájmu Svazu , platit členské poplatky. Aktivně se účastnit na jednáních a dalších aktivitách. Rozšiřovat odborné znalosti v zájmu sebe a zvířat. Evidovat zvířata.

Zánik členství vzniká písemným sdělením ZO, nezaplacením členských poplatků, vyloučením dle Kárného řádu, úmrtím.

Veškeré důležité informace a plné znění o členství naleznete na stránkách Českého svazu chovatelů ZDE .

 

ZO koncem roku 2010 ukončuje činnost, zájemci o chov morčat se mohou přihlásit na http://klubmorcat.cz

 

TOPlist