Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 21.08.2011 04:50:07 

Český svaz chovatelů

O nás

O nás

Na výstavě v Žatci dne 23.5.2009 vznikla ustavující schůzí Základní organizace chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců Ústeckého kraje. ZO je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel stanovených Českým svazem chovatelů a chovatelského řádu ČSCH. ZO se řídí platnými stanovami ČSCH, Ústřední odborné komise chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců a Organizačním řádem ZO. IČO 72039906 bylo přiděleno statistickým úřadem 24.6. 2009.   Členem ZO může být každá fyzická osoba, která je majitelem, nebo chovatelem morčat, nebo jiných drobných hlodavců a dále fyzické osoby, které morčata nebo jiné drobné hlodavce nevlastní, ale mají zájem o chov a jsou jejich přátelé.
 

Poslání Základní organizace chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců Ústeckého kraje

1.  Vytvářet podmínky pro rozvoj odborné chovatelské činnosti, zvyšovat odborné znalosti členů, zastupovat a hájit jejich zájmy.

2.  Zabezpečovat cílevědomou plemenitbu zvířat, zabezpečovat zvyšování úrovně stávajících druhů, plemen a jejich barevných rázů, šlechtění a uznávání  plemen nových.

3.  Podílet se na organizování ochrany zvířat, na péči o jejich zdraví a péči o životní prostředí.

4.  Evidovat druhy a počty chovaných zvířat, vést kontrolované chovy, schvalovat nové chovatelské stanice (prostřednictvím ÚOK).

5.  Pořádat a organizovat výstavy, ukázkové expozice, přednášky, školení.

6.  Poskytovat členům i nečlenům ZO odborné rady, aktivně se podílet na výchově mladých chovatelů a vytvářet podmínky pro jejich činnost.

7.  Spolupracovat s vědeckými, výzkumnými, veterinárními a plemenářskými organizacemi, zemědělskými organizacemi, státními orgány působícími v oblasti problematiky zvířat, zemědělské výroby a ochrany a tvorby životního prostředí.

8. Popularizovat chovatelskou činnost na veřejnosti, spolupracovat s nakladatelstvími a s vydavateli a redakcemi sdělovacích prostředků.

9. Vytvářet a spravovat majetkové hodnoty potřebné k plnění poslání ZO a ČSCH.

Poslání ZO je v souladu se stanovami ČSCH, které jsou v plném znění na adrese http://www.cschdz.cz/

TOPlist